Kompetencestyring

Identificer medarbejdernes styrker og svagheder ved hjælp af intuitive analyseværktøjer

Kompetencestyring er uundværlig for vurdering af medarbejder præstationer og til at identificere muligheder og behov for uddannelse og medarbejderudvikling. Kompetencestyring i MindKey bidrager til at sikre, at organisationen til enhver tid har de kompetencer til rådighed, der er nødvendige for at gennemføre virksomhedens strategi og mål.

Vedligehold virksomhedens eget kompetencekatalog

Målrettet kompetencestyring designet til virksomhedens behov

Identificer medarbejdernes styrker og svagheder med kompetencestyring i MindKey. Et strategisk værktøj til at systematisere og strukturere arbejdet med organisationens kompetencer.

Kompetencestyring i MindKey giver virksomheden mulighed for at oprette og vedligeholde sit eget kompetencekatalog med beskrivelser og vurderingsmodeller. Kompetencekrav kan implementeres på job, rolle, organisation og teamniveau.

Virksomheden kan vedligeholde sit eget kompetencekatalog og kompetenceprofiler kan oprettes på individ, team og afdelingsniveau.

Kompetencevurdering integreret i MUS/PU

Kontinuerlige og meningsfulde kompetencevurderinger skaber værdi

Afdæk hvilke kompetencer der er til stede i organisationen med jævnlige vurderinger af medarbejderkompetencer f.eks. i forhold til kompetencekrav.

Effektiv planlægning og en let tilgængelig, informativ vurderingsfunktion for leder og medarbejder muliggør løbende vurderinger af nøglekompetencer i virksomheden og styrker samtidig involvering og engagement.

En opdateret kompetencebeholdning skaber det bedste udgangspunkt for målrettet medarbejderudvikling. Kompetencevurderinger gemmes historisk så udvikling og indsatser over tid kan afdækkes.

Gap profiler

Skab overblik over udviklingsbehov og karriereudvikling med gap-analyser

Grafiske kompetenceprofiler og gap-profiler på alle niveauer giver et godt nutidsbillede over styrker og svagheder ved den enkelte medarbejder som hele organisationen og bidrager samtidig med input til udviklings-og karrieremuligheder for den enkelte samt eventuelle rekrutteringsbehov.

Brug af avanceret søgning gør det muligt at vælge egnede talenter til en ledig stilling eller rolle. HR funktionen får mulighed for at sammenligne kompetenceprofiler til job, afdelinger og teams til brug for strategisk og taktisk kompetenceudviklings planlægning for hele organisationen.

Oplev MindKey HR og Talent Management

Kontakt os og få en uforpligtende præsentation af systemet.