Samtalestyring

Identificer medarbejdernes styrker og svagheder ved hjælp af intuitive analyseværktøjer

Skab sikkerhed for kontinuerlige medarbejdersamtaler med effektivt planlægningsværktøj, fleksible samtaleskemaer og dokumentation for feedback og aftaler og forventninger fremadrettet. MindKey hjælper til at håndtere og kvalitetssikre alle typer af HR relevante samtaler som f.eks. MUS, 3-måneders samtale, sygefraværssamtale og fratrædelsessamtale mv.

Samtaleskema til forberedelse og dokumentation

Opret målrettede samtaleskemaer til brug for hele organisationen

MindKey kan tilpasses virksomhedens egne samtalekoncepter og kan differentieres for grupper af medarbejdere.

Et samtaleskema anvendes til forberedelse for selve samtalen og til efterfølgende konklusion. Et samtaleskema kan indeholde en kombination af et spørgeskema og feedback af relevante kompetencer og mål for den enkelte medarbejder.

Fleksibiliteten i design af samtaleskemaer sikrer en stærk og målrettet gennemførelse af forberedelse og opfølgning på samtaler for ledere og medarbejdere.

Effektive samtaleplanlægning

Effektiv samtaleplanlægning med overblik over fremdrift

Det er nemt og effektivt at planlægge samtaler i MindKey.

Det er muligt at planlægge for alle medarbejdere eller for udvalgte grupper baseret på valg af afdelinger, jobs eller anden relevant information. Med afsæt i rapporteringsstrukturen foreslår systemet automatisk den enkelte medarbejders leder, og begge parter modtager en e-mail indbydelse med advisering om samtaleskemaet. Både HR funktionen og lederen sikres et godt overblik over fremdrift og opfølgning.

Samtalestyring software

Overblik og rapportering

Rapporter til forberedelse, opfølgning og dokumentation

Rapporter til HR-funktionen, ledere og medarbejdere giver alle parter en nem adgang til at se og udskrive relevante oplysninger fra forberedelse til resultater og konklusioner. HR-funktionen kan følge fremdriften for hele organisationen og analysere på tværs af organisationen, ligesom den enkelte leder kan for sine medarbejdere.

Både leder og medarbejder har adgang til tidligere gennemførte besvarelser og vurderinger.

Oplev MindKey HR og Talent Management

Kontakt os og få en uforpligtende præsentation af systemet.