Personaleadministration

Optimering af HR processer og konsolidering af data på tværs af organisationen

Digitalisering af personaleadministration med MindKey gør HR arbejdet nemmere og sikrer en ensartet og høj kvalitet i opgaveløsningen. Få samlet alle medarbejder stamdata ét sted. Undgå dobbeltregistrering og tidskrævende vedligeholdelse.

Professionel HR administration

Optimal HR data struktur

HR afdelingen har adgang til alle relevante oplysninger om medarbejderne. Medarbejderne kan se og opdatere egne oplysninger afhængig af de tildelte brugerrettigheder. Demografiske oplysninger, ansættelsesvilkår, anciennitet, helbredsoplysninger, pårørendes kontaktoplysninger og CV informationer kan løbende opdateres, så der altid er de korrekte oplysninger. Brugere kan registrere aftaler om personalegoder, udstyr oplysninger og relevant legitimation. 

Personaleadministration omfatter en række HR processer som ansættelses- og fratrædelses håndtering dokumenthåndtering, ferie, sygdom, afspadsering og meget mere.

Mindkeys personaleadministration software har et brugervenligt og intuitiv design, samt en grafisk overflade, der er behagelig at arbejde med og nem at manøvre rundt i. Alt sammen samlet i en professionel web applikation, hvor ledere og medarbejdere har adgang til selvbetjening til deres profil,  og relevante HR data og processer, dog med jeres egne indsatte adgangsbegrænsninger for den enkelte medarbejder. 

Alt medarbejderdata er opsat, så det er let tilgængeligt. Der er en avanceret søgefunktion, så I nemt kan finde den nødvendige information. Systemet kan skabe tilpassede og automatiserede rapporter og dybdegående analyser.

Organisationsstyring

Vedligehold og visualiser organisationsstrukturen

Personale administration og organisationsstyring skaber fundamentet for at arbejde med en rollebaseret tilgang til alle HR processer. Der er et samspil mellem HR funktionen, ledere og medarbejdere, som tager afsæt i organisations- og rapporteringsstrukturen via stillingshierarkiet.

MindKey er designet til at hjælpe organisationer med deres arbejdsstyrke planlægning, kortlægning og arbejdsstyrkens initiativer. HR opretter og vedligeholder organisationsstrukturen så afdelinger og stillinger afspejles korrekt. Organisationsstrukturen viser antal ansatte, herunder fuldtids- og deltidsansatte, ”span of control” m.m.

Stillingsadministration

Effektiv job og stillingsadministration

Stillingsadministration beskriver virksomheden som et hierarki af roller og ansvar, uafhængigt af medarbejdere. Stillingsadministration er nøglen til en effektiv organisering af medarbejdere, talent- og efterfølgerplanlægning, og dokumenterer samtidig virksomhedens ansættelseshistorik.

Med gode job og stillingsbeskrivelse, der omfatter ansvarsområder, arbejdsopgaver og krav til bl.a. kompetencestyring, kan rekrutteringsbehov identificeres ligesom der opnås et godt udgangspunkt for konstruktive samtaler med medarbejderne om bl.a. udviklingsbehov.

Oplev MindKey HR og Talent Management

Kontakt os og få en uforpligtende præsentation af systemet.