Personaleadministration

Optimering af HR processer og konsolidering af data på tværs af organisationen

Digitalisering af personaleadministration med MindKey gør HR arbejdet nemmere og sikrer en ensartet og høj kvalitet i opgaveløsningen. Få samlet alle medarbejder stamdata ét sted. Undgå dobbeltregistrering og tidskrævende vedligeholdelse.

Professionel HR administration

Optimal HR data struktur

HR funktionen har adgang til alle relevante oplysninger om medarbejderne. Medarbejderne kan se og opdatere egne oplysninger afhængig af de tildelte brugerrettigheder. Demografiske oplysninger, ansættelsesvilkår, anciennitet, helbredsoplysninger, pårørendes kontaktoplysninger og CV informationer kan vedligeholdes. Aftaler om personalegoder, udstyrsoplysninger og relevant legitimation kan registreres. Personaleadministration omfatter en række HR processer som ansættelses- og fratrædelseshåndering dokumenthåndtering og meget mere.

Brugervenlig, intuitiv og grafisk flot web applikation til selvbetjening for ledere og medarbejdere giver adgang til alle relevante HR data og processer. Høj kvalitet i medarbejderdata optimerer HR funktionen, forbedrer medarbejderoplevelsen og giver et optimalt overblik med nem søgning, fleksibel rapportering og dybdegående analyser.

Organisationsstyring

Vedligehold og visualiser organisationsstrukturen

Organisationsstyring skaber fundamentet for at arbejde med en rollebaseret tilgang til alle HR processer, hvor samspil mellem HR funktionen, ledere og medarbejdere tager afsæt i organisations- og rapporteringsstrukturen via stillingshierarkiet.

MindKey er designet til at hjælpe organisationer med deres arbejdsstyrke planlægning, kortlægning og arbejdsstyrkens initiativer. HR opretter og vedligeholder organisationsstrukturen så afdelinger og stillinger afspejles korrekt. Organisationsstrukturen viser antal ansatte, herunder fuldtids- og deltidsansatte, ”span of control” mm.

Stillingsadministration

Effektiv job og stillingsadministration

Stillingsadministration beskriver virksomheden som et hierarki af roller og ansvar, uafhængigt af medarbejdere. Stillingsadministration er nøglen til en effektiv organisering af medarbejdere, talent- og efterfølgerplanlægning, og dokumenterer samtidig virksomhedens ansættelseshistorik.

Med gode job og stillingsbeskrivelse, der omfatter ansvarsområder, arbejdsopgaver og krav til bl.a. kompetencer, kan rekrutteringsbehov identificeres ligesom der opnås et godt udgangspunkt for konstruktive samtaler med medarbejderne om bl.a. udviklingsbehov.

Oplev MindKey HR og Talent Management

Kontakt os og få en uforpligtende præsentation af systemet.