Performance Management

Operationaliser performance management med udgangspunkt i strategien

MindKeys performance management løsning er ideel til at forankre strategien til hele organisationen, skabe ejerskab i alle led og give overblik og fremdrift. Når performance management sættes i system og tages i anvendelse, hjælper det til at indføre en performancekultur, der fremmer den enkeltes motivation til at præstere og skabe resultater.

"You are never too old to set another goal or to dream a new dream."

Les Brown

Hvad er Performance Management?

Den typiske målestok for performance management er det ofte den årlige MUS samtale der kommer på banen. En gennemgang af ens præstationer og en planlægning for næste periode indtil næste MUS samtale, hvor der foretages en 360 graders evaluering af medarbejderne. Men i dag bør flere og flere medarbejdere blive målt på deres performance, for udviklingens skyld oftere end en gang årligt. De dygtigste medarbejder, der udvikler sig mest er også dem, der løbende udvikler sig og opbygger nye komplementerende kompetencer til deres allerede eksisterende kompetencesæt. 

Ved performance management ment menes der, hvad kan man gøre løbende for, at medarbejder udvikler sig de både føler sig værdsatte, og oplever en større glæde ved deres arbejde, fordi deres arbejdsopgaver varieres grundet nyere kompetencer.

Forfatter Michael Armstrong har skrevet en af de mest anerkendte bøger inden for Performance Management. Og han definerer det således: 

“Performance management er den fortsatte proces med at forbedre præstationer ved at sætte individuelle og teammål, der er tilpasset organisationens strategiske mål, planlægge præstationer for at nå målene, gennemgå og vurdere fremskridt og udvikle menneskers viden, færdigheder og evner.”

Mindkeys system kører efter den samme tankegang, at performance management er en fortsat proces til medarbejderudvikling. Systemet er lavet, så I kan anvende det, som det passer bedst til jeres organisation og tidsramme. Da der er forskellige behov for udvikling af medarbejdere er systemet sat op, så I kan tilpasse det til hver enkelt rolle.

Lad os prøve at se på de forskellige funktioner.

Målstyring

Skab sammenhæng mellem strategi og individuelle mål og indsatser

Den individuelle målstyring i MindKey forankrer strategi, supporterer ændringsprocesser og uddelegerer tydeligt ansvar i organisationen.

Med MindKey målstyring, kan du engagere medarbejdere og tilpasse organisationens mål med individuel udvikling og præstationer. Målstyring er lederens og medarbejderens værktøj til at dokumentere de aftaler som indgås typisk i forbindelse med årssamtalen.

Ledere og HR opnår et stærkt overblik over fremdrift, justeringer og resultater på individ og gruppe niveau.

Performance evalueringer

Gennemførelse af præcise og meningsfulde feedback

MindKey automatiserer, forenkler og strømliner hele evalueringens processen af medarbejdernes præstationer.

MindKey præstationsvurderinger forbedre kvaliteten af feedback og give objektive input til kompensation og karriere diskussioner samt generationsskifte.

Ledere får et værdifuldt instrument til at overvåge medarbejdernes indsatser og præstationer og drøftelserne kan dokumenteres og implementeres kontinuerligt.

Talent og medarbejder Review

Afklaring af medarbejdernes potentiale og parathed

MindKey’s talent og medarbejder review er et strategisk værktøj til at identificere og udvikle talenter på alle niveauer i organisationen.

Få overblik over karrierepotentiale, hvem der skal udvikles eller i nogle tilfælde, hvem som bør flyttes til en anden rolle.

Den grafiske 9-box model afbilder adfærd, resultaterne og performance, potentiale, er et værdifuldt analyseværktøj på tværs af alle niveauer for ledere og HR.

360 Graders Evaluering

Udvikling og styrkelse af lederes individuelle potentiale og kompetencer

Det er nemt og effektivt at gennemføre 360-graders evalueringer i MindKey.

Et handlingsorienteret værktøj til at identificere og evaluere den enkelte leders individuelle styrker og udviklingsmuligheder. En helhedsorienteret evaluering med høj troværdighed fra de interessenter, som personen har en relation til i hverdagen.

Fleksibel spørgeskemadesigner, effektiv planlægningsværktøj og stærk rapportering muliggør gennemførelse af 360 graders evalueringer når som helst i organisationen.

Mål og performance software
Performance management feedback

Performance management cyklussen

Når HR og medarbejder skal lægge en plan og kompetenceudviklingsstrategi for den næste periode, involverer det som regel fire trin:

  • Afstemning af SMART mål (Specific, measurable, achievable, objectives, relevant)
  • En personlig plan for udvikling
  • Konkrete handlinger og afklaring om først handlinger, der skal tages inden for de næste måneder
  • En gennemgang af medarbejderens job og behov, for at nå disse mål, med mulighed for at opdatere og tilpasse rollen, hvis der er brug for det.

Denne gennemgang har igennem tiderne været en årlig event, som vi kender som MUS-samtale - medarbejderudviklingssamtale. Men i takt med, at projekter kan udføres hurtigere, og kræver flere nye kompetencer, samt at folk flyttes rundt, er en årlig  medarbejderudviklingssamtale ikke længere ideelt for mange medarbejdere eller deres arbejdsplads.

Udvikling og opkvalificering har længe ikke været noget, man har skulle tage på flere dages seminar, for at få. Det kan gøres i arbejdstiden på arbejdet eller hjemme med online undervisning og kursusadministration - også dette kan I gøre med Mindkey.  

En medarbejders SMART mål skal naturligvis være tilpasset firmaets overordnede mål. Og dertil skal den personlige udvikling for forskellige medarbejder overveje hvilken adfærd, kompetencer og viden individuelle medarbejder har brug for, og sætte en tidsplan for, hvornår og hvordan de får dem. Kun med et performance management system kan HR danne sig et komplet overblik over alle medarbejders udvikling, såvel som følge op på det.

Hvis personlig udvikling og mål kun sættes en gang om året, misser virksomheder, såvel som medarbejder en masse potentielle udvikling. Opgaver og udvikling, hvor der gives for meget tid, falder for Parkinsons Lov, der siger, at opgave vil tage den tid, der allokeres til dens færdiggørelse. Med løbende mål og performance møder når en medarbejder mere, men føler sig også mere værdsat, fordi de skaber mere værdi gennem udvikling. Det er med til at skabe øget motivation af medarbejder og øget motivation på arbejdspladsen.

Hvad er essentielt for effektiv performance management

Measure what matters” - John Doerr, amerikansk investor og venturekapitalist

Når man skal opbygge en effektiv performance management plan er der især to punkter, der er vigtige: At sætte de rette mål, samt åben og ærlig samarbejd og kommunikation.

 

At sætte de rette mål

Med udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for virksomheden, at den enkelte medarbejder fokuserer på, opsættes der de rette SMART mål, der kan følges, og giver mening. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder forstår, hvorfor de satte mål er vigtige for virksomhed, for at følge en større form for ejerskab og engagement.

Dette kræver, at ledelse og HR er åbne og ærlige om virksomhedens overordnede mål, så medarbejderen hele tiden føler, at det arbejde og de mål, der er opsat, er de rette. I en tid med med alt for meget pseudo arbejde, er det vigtigt, for både medarbejder og virksomheder, at hvad en medarbejder laver, gør en forskel, og ikke bare er arbejde for arbejdets skyld.

Dette kan I undgå, ved at bruge Mindkeys Performance management og målsætningsværktøj. 

Det andet vigtige punkt er at have

 

Åben og ærlig samarbejde og kommunikation

Ifølge en undersøgelse fra Payscale, vil 82 % af medarbejder være tilfredse med en lavere løn end gennemsnittet for deres rolle, så længe at deres chef er ærlig om årsagen til den lavere løn.

En anden undersøgelse fra Bersin, KPMG, Edelman, Gallup og Glassdoor viser at selvom 90 % af ledere forstår vigtigheden af medarbejdertilfredshed, er det under 50 % der ved, hvordan de skal adressere det.

Inden for de seneste år har især Corona været årsag til, at medarbejdere har følt, at der er blevet truffet beslutninger på et ikke gennemsigtigt grundlag. Afskedigelser, arbejde hjemme eller ikke arbejde hjemme og andre administrative ændringer er blevet truffet, hvor medarbejder har følt sig ladt i stikken. 

Når der sker store uventede eksterne begivenheder, der ryster ved en virksomheds grundvold, er det vigtigt at informere medarbejderne om årsagen bag pludselige strategiske ændringer, der kan have indflydelse på medarbejdernes arbejdsdag og udvikling.

Hvis HR afdelingen er udstyret med et godt dataoverblik over medarbejdere, kan de indkalde til møder til medarbejderudvikling møder uden for de normale tidspunkter. I fællesskab kan de få tilrettet opgaver, udvikling og opkvalificering så det tilpasse en ny uventet dagsorden, som mange virksomheder oplevede med COVID-19.

Har Hr afdelingen styr på målsætning og der er en åben kommunikation og samarbejde, hvor medarbejderudvikling prioriteres, føler de sig hørt og anerkendt, og har lyst til at blive i virksomheden og levere deres bedste.

Og er det ikke i bund og grund, hvad I gerne vil have jeres medarbejdere gør.

Med MindKey HR software, såvel som andre HR moduler, støtter I op omkring jeres medarbejdere. Så scroll lidt længere ned og book en demo. 

Når du klikker, kommer du over til en kontaktformular. Udfyld den, og så vender vi tilbage til jer hurtigst muligt, og finder et tidspunkt, der passer ind i jeres kalender.

Oplev MindKey HR og Talent Management

Kontakt os og få en uforpligtende præsentation af systemet.