Performance Management

Operationaliser performance management med udgangspunkt i strategien

MindKeys performance management løsning er ideel til at forankre strategien til hele organisationen, skabe ejerskab i alle led og give overblik og fremdrift. Når performance management sættes i system og tages i anvendelse, hjælper det til at indføre en performancekultur, der fremmer den enkeltes motivation til at præstere og skabe resultater.

Målstyring

Skab sammenhæng mellem strategi og individuelle mål og indsatser

Den individuelle målstyring i MindKey forankrer strategi, supporterer ændringsprocesser og uddelegerer tydeligt ansvar i organisationen.

Med MindKey målstyring, kan du engagere medarbejdere og tilpasse organisationens mål med individuel udvikling og præstationer. Målstyring er lederens og medarbejderens værktøj til at dokumentere de aftaler som indgås typisk i forbindelse med årssamtalen.

Ledere og HR opnår et stærkt overblik over fremdrift, justeringer og resultater på individ og gruppe niveau.

Performance evalueringer

Gennemførelse af præcise og meningsfulde feedback

MindKey automatiserer, forenkler og strømliner hele evalueringens processen af medarbejdernes præstationer.

MindKey præstationsvurderinger forbedre kvaliteten af feedback og give objektive input til kompensation og karriere diskussioner samt generationsskifte.

Ledere får et værdifuldt instrument til at overvåge medarbejdernes indsatser og præstationer og drøftelserne kan dokumenteres og implementeres kontinuerligt.

Talent og medarbejder Review

Afklaring af medarbejdernes potentiale og parathed

MindKey’s talent og medarbejder review er et strategisk værktøj til at identificere og udvikle talenter på alle niveauer i organisationen.

Få overblik over karrierepotentiale, hvem der skal udvikles eller i nogle tilfælde, hvem som bør flyttes til en anden rolle.

Den grafiske 9-box model afbilder adfærd, resultaterne og performance, potentiale, er et værdifuldt analyseværktøj på tværs af alle niveauer for ledere og HR.

360 Graders Evaluering

Udvikling og styrkelse af lederes individuelle potentiale og kompetencer

Det er nemt og effektivt at gennemføre 360-graders evalueringer i MindKey.

Et handlingsorienteret værktøj til at identificere og evaluere den enkelte leders individuelle styrker og udviklingsmuligheder. En helhedsorienteret evaluering med høj troværdighed fra de interessenter, som personen har en relation til i hverdagen.

Fleksibel spørgeskemadesigner, effektiv planlægningsværktøj og stærk rapportering muliggør gennemførelse af 360 graders evalueringer når som helst i organisationen.

Mål og performance software

Oplev MindKey HR og Talent Management

Kontakt os og få en uforpligtende præsentation af systemet.