HR Analytics

HR Analytics bidrager til at øget effektivitet og skaber afkast af investeringer i den menneskelige kapital.

MindKey HR Analytics indeholder omfattende dashboards og rapporter, der skaber overblik og den nødvendige indsigt i aktuelle data relateret til virksomhedens vigtigste mål og succeskriterier.

HR-nøgletal og dashboards

HR-nøgletal er vigtig ledelsesinformation

Formålet med at arbejde med HR-nøgletal er at tilvejebringe et mere kvalificeret og konkret grundlag for prioriteringer og beslutninger om HR-indsatser. Der kan være tale om beslutninger på både topledelsesniveau og afdelingsniveau, hvor HR-nøgletal kan støtte analyser og indstillinger i et beslutningsgrundlag.

MindKey HR Analytics leverer nøgletal inden for alle HR processer bl.a. personaleomsætning, sygefravær, lønniveauer, ledelsesspænd, performance og potentiale. Virksomhedens ledere kan overvåge og analysere tendenser og udvikling og træffe strategiske beslutninger, der forbedrer effektivitet og resultater.

Dashboards i MindKey viser statistik, udvikling og trends på relevante informationer også for ledere med mulighed for drill down i forhold til organisatorisk og rapporteringsmæssigt ansvar.

Omsæt viden og indsigt til handling

Målret HR initiativerne og sæt ind hvor det giver værdi

HR nøgletal hjælper organisationer til at administrere mere effektivt og forbedre medarbejdernes ydeevne. Anvendelsen af HR-nøgletal giver indblik i organisationens styrker og svagheder på medarbejdersiden og skaber derfor også mulighed for at handle på baggrund heraf.

HR nøgletal kan udgøre en delmængde af den samlede ledelsesinformation og anvendes som styringsredskab til at prioritere og målrette HR-indsatser.

MindKey vil hjælpe ledere med at besvare vigtige HR relaterede spørgsmål, skabe et højt informationsniveau via selvbetjening og dermed styrke grundlaget for relevante beslutninger og træffe passende foranstaltninger.

HR-nøgletal til optimering af HR processer

Styrk arbejdet med rekruttering, udvikling og performance

Indsigt i og anvendelse af HR nøgletal har stor betydning, når de bedste medarbejdere skal ansættes, udvikles og fastholdes. Viden om data samt årsag og virkning bidrager til målrettede indsatser på HR og leder området og styrker samtidig virksomhedens evne til at forblive konkurrencedygtig på områder, hvor effektivitet og menneskelig ekspertise kan gøre forskellen.

Effekten af brugen af HR nøgletal kan omsættes til målrettede indsatser om personalebehov, medarbejder præstationer og kompetenceudvikling med sigte på øget produktivitet og bedre resultater.

MindKey HR Analytics bidrager til at forbedre medarbejdernes præstationer og få afkast af investeringen.

Oplev MindKey HR og Talent Management

Kontakt os og få en uforpligtende præsentation af systemet.