Ferie & Fraværsregistrering

Styr effekten af medarbejdernes fravær

MindKey giver dig mulighed for at administrere alle dine fravær på ét sted til brug for planlægning og opfølgning. Stærkt grafisk overblik for HR, ledere og medarbejdere over bl.a. ferie og feriefri, både afholdte, planlagte og til gode.

Intuitiv selvbetjening til ferie og fraværsregistrering

Administrer fraværspolitik med automatisering, selvbetjening og overblik

Fravær fra arbejdspladsen, der skyldes sygdom, barsel, forældreorlov mv. er nødvendigt at registrere både af hensyn til intern opfølgning og til brug for statistiske oplysninger.

Implementer virksomhedens ferie og fraværsregler herunder opsætning af ferieregler og krav baseret på forskellige ansættelseskategorier eller forskellige lokationer.

Med MindKey er det nemt at spore fravær på tværs af organisationen og fokusere på de vigtigste spørgsmål. Fraværsregistrering gør det muligt at gennemføre opfølgning, danne grundlag for refusioner og levere statistik.

Godkendelsesproces

Godkendelsesproces for ferieanmodning og fraværsregistrering

Ferie kan registreres centralt af HR eller decentralt af leder eller medarbejder. Når medarbejderen registrerer ferie sker det med godkendelses workflow til nærmeste leder. Via en oprettet arbejdskalender for hver ansættelseskategori, håndterer systemet både helligdage og deltidsdage i forbindelse med tilskrivning og afvikling af ferie og feriefridage.

Systemet håndterer periodiseringer og beregner automatisk balancer.

Hvem er ikke på arbejde

Fravær og ferieplanlægning i kalendervisning

Det er vigtigt at vide, hvem der er på ferie eller væk fra arbejdspladsen af andre fraværsårsager, f.eks. sygdom eller kursusaktivitet.

Kalender overblik viser medarbejderens fravær fordelt på fraværsårsager. Ferieplaner giver et godt overblik over afholdte ferie og feriefridage, planlagt ferie og ferie til gode for både HR, leder og den enkelte medarbejder.

Analyse og rapportering

Giv en meget synlig fravær management miljø

Grafiske dashboards, fleksible rapporterer og effektive søgefunktioner sikrer HR og ledere en dybdegående indsigt i fraværsrelaterede oplysninger.

Det er effektivt at overvåge, analysere og styre årsager, virkninger og omkostninger samt produktivitetskonsekvenser af planlagt og ikke planlagt fravær.

Ledere bliver i stand til at træffe mere velfunderede beslutninger og udvise en proaktiv adfærd overfor sine medarbejdere med afsæt i ferie og fraværs oplysninger.

Ferie og fraværsregistrering software

Oplev MindKey HR og Talent Management

Kontakt os og få en uforpligtende præsentation af systemet.