Hvorfor MindKey?

Det komplette HR system med understøttelse af alle HR processer

MindKey er et komplet integreret HR system, der organiserer medarbejderdata og automatiserer alle HR processer fra rekruttering til afvikling af medarbejdere. Systemet er både designet til en funktionsorienteret tilgang og en rollebaseret tilgang, hvilket giver den enkelte bruger den optimale oplevelse i forhold til ansvar og indplacering i organisationen. HR funktionen får et professionelt værktøj som kan implementeres gradvist og styrke HR funktionens serviceniveau og position som strategisk partner for ledelsen.

Vi tilbyder rådgivning og individuelle serviceydelser som sikrer, at MindKey bliver en værdifuld investering og understøtter netop din virksomheds behov.

Du sammensætter selv din løsning. MindKey tilbydes som moduler, der kan tages i anvendelse efterhånden som behovene opstår. MindKey integreres nemt til andre systemer og vi tilbyder branchespecifik funktionalitet og tilpasninger til standard, der opfylder din virksomheds specifikke behov, fuldt integreret til standard systemet.

MindKey Software A/S
Bomhusvej 13
DK-2100 København Ø
Telefon: +45 7020 7378
info@mindkey.dk

Find os på et kort

Brugerfordele ved MindKey

MindKey designes af HR- og IT proces eksperter i samarbejde med kunder og brugere for at levere et professionelt HR system til de mennesker, der bruger det i hverdagen.

Systemet udnytter de vitale HR data på en effektiv og værdiskabende måde. Her smelter HR og ledelse sammen i hele løsninger, der med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmål sikrer evnen til at kunne fokusere, eksekvere og realisere vækst gennem HR.

MindKey er enkelt i sin opbygning og nemt at gå til. Og med fuldt overblik over organisationen og dens behov sikrer systemet en professionel tilgang til afgørende HR områder, som f.eks. rekruttering og kompetenceudvikling. Data bliver styrket igennem automatiserede procedurer, der sikrer valide og anvendelige data, præsenteret på en visuel overskuelig og elegant facon.

MindKey er et intuitivt og let tilgængeligt system, som brugere med minimal træning kan benytte sig af. Systemet har et fleksibelt interface, der er kompatibelt med de fleste gængse systemer. Systemet rummer, i kraft af en modulopbygget struktur, en fleksibilitet der muliggør en successiv implementering og brugeranvendelse.

Teknologi

MindKey udvikles efter de nyeste standarder og metoder som kan indgå i en samlet IT-strategi. Arkitekturen er HTML5 og Angular.

MindKey i skyen

MindKey er en cloud løsning der hostes via Microsoft Azure.

Systemet er modulopbygget og leveres som en lejemodel, hvor der mulighed for en kombination af moduler/funktionalitet og aktive brugere.

Integration

MindKey er én integreret løsning til alle HR processer. Systemet indeholder rekruttering og administrative, udviklings- og performance orienterede processer. Ét system, én platform, der skaber masser af synergi i arbejdet med HR. Systemets rollebaserede tilgang giver den enkelte bruger, f.eks. HR funktionen, lederrollen og medarbejderrollen, en optimal brugeroplevelse med alle funktioner samlet ét sted og med genkendelighed i arbejdet.

MindKey integreres problemfrit med førende ERP, løn og tidsregistreringssystemer. Integration med MindKey skal være enkel og omkostningseffektiv. Derfor kan alle vores kunder drage fordel af vores integrations-framework til at bygge og implementere integrationer.

Uanset om der foretrækkes en enkel data import/eksport eller en mere kompleks proces integration, hjælper MindKey med at forenkle integrationer med værktøjer, der både reducere tid og omkostning til at bygge og vedligeholde integrationer.

Support

Hotline

Døgnet rundt kan du oprette sager i vores Help Desk funktion via vores hotline, hvor du også altid kan gå ind og se status på dine sager. Det er den foretrukne og mest effektive måde, at komme i kontakt med vores service center på. Øvrige henvendelser kan ske på telefon i henhold til indgået hotline aftale.

ERFA-gruppe

Vi afholder løbende forskellige bruger-arrangementer, hvor vores kunder mødes på initiativ af MindKey. Her er emnerne gensidige anbefalinger, gode råd og afstemning af ønskede forbedringer til os, ligesom vi løbende orienterer om planer for fremtidig funktionalitet, frigivelse af nye versioner og demonstrerer ny spændende funktionalitet og interessante kundecases.

MindKey HCM er i dag en omfattende HR løsning, der dækker de fleste funktionsområder indenfor HR området. Derfor er det naturligt for os at inddrage vores kunder som anvender systemet dagligt og i praksis med stor erfaring fra virkeligheden i vores fortsatte udvikling. Det resulterer i et stort udbytte både for vores kunder og for os selv.

Oplev MindKey HR og Talent Management

Kontakt os og få en uforpligtende præsentation af systemet.